Ամսական արխիւ: August 2012

Սուրիական Օրագրութիւն (Հատուածներ, 1 եւ 2)

– Այսօր վաղ առաւօտեան ահաւոր պայթիւնէ ցնցուելով արթնցանք… Թաղին բնակիչները քնկոտ, պատշգամներ ելած, զիրար կը դիտէին ու լուռ հարցում մը կար` ո՞ւր եղաւ: Մօտակայ տեղ մըն էր, տակաւին պիտի սպասենք լուրը` ի՞նչ շէնք փլեցաւ, քանի՞ մարդ առաւօտուն աչքը չբացաւ: Մինչդեռ…

Հաղորդագրութիւն Թիւ 3

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ) անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة), ուր պէտք…

Հաղորդագրութիւն Թիւ 2

Մեր ժողովուրդի զաւակներուն արտակարգ իրավիճակներու բերումով՝ ռմբակոծումի ու անոր հետեւանքով վիրաւորուած կամ տեղափոխուած պարագաներուն, ըստ հնարաւորին անմիջական օժանդակութիւն հասցընելու նպատակով, Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը արդէն Հալէպի մէջ յառաջացուցած է Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը, որ իր գործադիրով ու ենթայանձնախումբերով կը գործէ…