Սարգիս Թովմասեան - Սերժ

28 Մարտ , 1976

Սերժ, Սերժիկ, բուն անունով՝ Սարգիս Թովմասեան ծնած է 1943-ին, Պարսկաստան:

Զինւորական ծառայութեան իր շրջանը հազիւ բոլորած, ռազմագիտական միջոցներուն ու ձեւերուն քաջածանօթ, ՀՅԴ կուսակցական դպրոցի դասընթացքներուն հետեւելու համար Սերժը «Պարսկաստանի խորքից» 1969 թուականին կը մեկնի Պէյրութ:

Ան այդտեղ կը հետեւի նաեւ St. Joseph համալսարանի Արեւելեան Դրպութիւններու Դպրոցի հայագիտութեան ճիւղին:

Կուսակցական դպրոցի ուսանող էր եւ մաս կը կազմէր ՀՅԴ «Զաւարեան» Ուսանողական Միութեան, եւ միաժամանակ «Զաւարեան» Աշակերտական Միութեան քաղաքի մասնաճիւղի պատասխանատուն էր:

Յետոյ ան կ’ընտրուի Ուսանողական մարմնի անդամ եւ մասնակցութեան կարեւոր մասնակցութիւն կը բերէ ՀՅԴ Լիբանանի Երիտասարդական Միութեան ծրագրման եւ իրականացման աշխատանքներուն մէջ:

28 Մարտ 1976-ին, Սերժ, Անթլիասի «Աղբալեան» ակումբին մէջ «գիտակից» զոհ դարձաւ ռումբի պայթումի, եւ իրեն բաժնեց իր նորակազմ ընտանիքէն եւ ընկերային մեր շրջանակէն:

Սերժը գիտակցաբար զոհուեցաւ, որպէսզի ուրիշները ապրին: