Արամ Պողօսեան - Պոնչ

06 Հուլիս , 1970 - 21 Դեկտեմբեր , 2003

«Նա ծիծաղում էր մահվան երեսին»

https://www.youtube.com/watch?v=1wXG-UuP2To