Արշակ Իսահակեան - Արշակ Ջամալեան

22 Սեպտեմբեր , 1882 - 27 Դեկտեմբեր , 1947

Ծնած՝ Գանձակ: Ոսկերիչ Ջամալի որդի. նախնական ուսումը կը ստանայ տեղւոյն ծխական եւ ռուսական վարժարաններուն մէջ, ապա՝ Գէորգեան ճեմարան, ուր կը յարի Դաշնակցութեան: Կ’աւարտէ Պերլինի համալսարանի ընկերային գիտութիւնների բաժինը: Իբրեւ Հ.Յ.Դ. ուսանողական միութեան պատգամաւոր, կը մասնակցի 4րդ Ընդհանուր Ժողովին, Վիեննա: Կը հասատատուի Թիֆլիս, իբր Ներսիսեան վարժարանի պատմութեան դասատու եւ «Հորիզոն» թերթի խմբագիր:

Կամաւորական գունդերու կազմակերպիչներէն, կ’անցնի Պարսկաստան ու կը միանայ Անդրանիկի գունդին:

Եղած է Բիւրոյի անդամ ու մաս կազմած «Դրօշակ»ի խմբագրութեան: Անկախ Հայաստանի խորհրդարանի անդամ:

Կը մահանայ Փարիզ, Ֆրանսա, 58 տարեկանին:

-«Արշակ Ջամալեան-Հայ ժողովուրդի ամբողջական ազատագրութեան փոթորկաշունչ ուխտաւորը»-Ն.