Մարիամ Մակարեան - Մարօ

28 Դեկտեմբեր , 1896

Ծնած՝ Դերբենտ, Տաղստան:
Որբացած փոքր տարիքին. Եղբայրներուն խնամքով կը մեծնայ եւ ուսում կը ստանայ տեղւոն վարժարանին մէջ:

Կ’անցնի Թաւրիզ, ապա Սալմաստ, ուր կը վարէ ուսուցչական պաշտօններ. Կ’անդամակցի Հ.Յ. Դաշնակցութեան. Կը մասնակցի սահմանագլուխէն զէնք փոխադրելու գործին:

1896ին երբ Թիֆլիսի Ռայոնական ժողովը կ’որոշէ կազմակերպել Խանասորի արշաւանքը, շատերու կարգին Կարոն ալ կը հակառակի այդ ձեռնարկին, ինչ որ Մարոյին մտածել կու տայ, թէ իր եւ Կարոյի փոխադարձ սիրոյ զգացումն է պատճառը:

Անձնասպան կ’ըլլայ արշաւանքի նախօրեակին՝ որպէսզի կաշկանդուած չըլլայ Կարոն: