Երուանդ Թամարեան - Եղիշէ Թոփճեան

Կարինէն Կովկաս գաղթած ընտանիքի զաւակ: Համալսարանաւարտ գործիչ, հրապարակագիր, բանախօս:

Երիտասարդ տարիքին ուսուցիչ եւ կուսակցական գործիչ՝ Շիրակի շրջանին մէջ: 1898էն սկսեալ կը յաճախէ Սբ. Փեթերպուրկի ապա Պերլինի համալսարանները, ուր կը հետեւի ընկերային գիտութեանց ճիւղին:

Թիֆլիսի մէջ՝ խմբագիրներէն «Յառաջ» թերթի:

Կը մասնակցի Վիեննայի 4րդ Ընդհանուր Ժողովին:

Ցարական հալածանքներու օրերուն Կովկասէն կ’անցնի Կարին, ուր կը հիմնէ Կարնոյ «Յառաջ» թերթը:

Բաբերդի մօտ կը սպանուի խմբապետ Միհրանի եղբօր՝ Յաբէթի կողմէ: Թոփճեան 37 տարեկան էր: