Արիստակէս Զօրեան - Կարօ

25 Հուլիս , 1897

Ծնած՝ Գողթն գաւառի Ցղնա գիւղը. կրտսեր եղբայրը Ռոստոմի:

Երկրորդական ուսումը կը ստանայ Թիֆլիս, ուր նաեւ կը սորվի զինագործութիւն, Գալուստ Ալոյեանի «Կովկաս» արհեստանոցին մէջ:

Թաւրիզի «Խարիսխ» զինգործարանի հիմնողներէն մին, ան յաճախ կը ճամբորդէ ու հրացանի մասեր կը գնէ ռուս պետական զինանոցի բանուորներէն:

Իբրեւ օգնական հարիւրապէտ Ախպէրի, կը մասնակցի Խանասորի արշաւանքին, ուր եւ կը նահատկուի: Կարօ 26 տտարեկան էր:

-«Արիստակէս Զօրեան (Կարօ) 1871-1897. Խանասորի արշաւանքի նահատակը»-«ԴՐՕՇԱԿ»