Նակաշիձեի ահաբեկումը

11 Մայիս , 1905

1905 թվականի մայիսի 11ին, Բաքվի կենտրոնական Բարաբեդի հրապարակի վրա, Ոսկանապատի (Բաքու) Կենտրոնական Կոմիտեի վճռով, 21 տարեկան Դրո (Դրաստամատ Կանայան) ահաբեկում է Բաքվի նահանգապետ, հայասպան իշխան Նակաշիձեն:

-«Դրօ ահաբեկեց Բագուի նահանգապետ Նակաշիձէն»-Ն.

https://www.youtube.com/watch?v=C1GwQcPb6KU