8-րդ (Ը.) Ընդհ. Ժողով, Կարին, 1914

ՀՅԴ ութերորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1914 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ Կարինում, Արևմտյան Հայաստան (Օսմանյան Կայսրություն):

-Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար. ԺԱ. Հատոր