17-րդ (Ժ.Է.) Ընդհ. ժողով. Կահիրե, 1959

ՀՅԴ տասնյոթերորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1959 թվականին՝ Կահիրեում, Եգիպտոս։