23-րդ (Ի.Գ.) Ընդհ. ժողով. Աթենք, 1985

ՀՅԴ քսաներեքերորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1985 թվականին՝ Աթենքում, Հունաստան։