24-րդ (Ի.Դ.) Ընդհ. ժողով. Աթենք, 1988

ՀՅԴ քսանչորսերորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1988 թվականին՝ Աթենքում, Հունաստան։