27-րդ (Ի.Է.) Ընդհ. ժողով. Բեյրութ, 1998

ՀՅԴ քսանյոթերորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1998 թվականի հունվարի 26-ից փետրվարի 5-ը՝ Բեյրութում, Լիբանան: