Գարեգին Փաստրմաճեան - Արմէն Գարօ

09 Փետրվար , 1872 - 27 Մարտ , 1923

Ծնած՝ Կարին: Կ’աւարտէ Սանասարեան վարժարանը ու կը յաճախէ Նանսիի (Ֆրանսա) գիւղատնտեսական վարժարանը: Վկայեալ քիմիագէտ՝ Ժընեւի համալսարանէն:

Ժընեւի մէջ կը միանայ Հ.Յ.Դ. շարքերուն, որպէս գործիչ կ’անցնի Եգիպտոս, Կիպրոս, Պոլիս, ուր ղեկավար դեր կ’ունենայ Պանք Օթոմանի գրաւման ձեռնարկին մէջ:
Կ’ընտրուի Բիւրոյի անդամ: Հայ-թաթարական կռիւներուն կը վարէ Թիֆլիսի ինքնապաշտպանութիւնը, իրեն կը յանձնուի Կուր գետի աջ ափի հրամանատարութիւնը:

Կ’ընտրուի Օսմանեան խորհրդարանի անդամ:
Կամաւորական շարժման օգնական կը նշանակուի Դրոյի:

Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Ուաշինկթոնի (Միացեալ Նահանգներ):
Ղեկավարներէն է Եղեռնի պատասխանատու թուրք դահիճների ահաբեկելու գործին՝ «Նեմեսիս»-ին:

Կը մահանայ Ժընեւ, Զուիցերիա, 51 տարեկանին:

-«Հայ Յեղափոխականի եւ Դաշնակցական Ուխտաւորի ասպետական վեհութիւնը»-Ն.

-«Գարեգին Փաստրմաճյան-Արմեն Գարո»

-«Արշակ Վռամեանի եւ Արմէն Գարոյի պատմական տեսակցութիւնը Թալէաթ փաշայի հետ»-Ն.