Միքայէլ Յովհաննիսեան - Վարանդեան

22 Ապրիլ , 1934

Ծնած՝ Վարանդա, Արցախ, ուրկէ եւ իր կեղծանունը:
Նախնական ուսումը կը ստանայ Շուշիի թեմական դպրոցը: Ընթացաւարտ՝ Ժընեւի համալսարանէն:

Հրապարակագիր, խմբագիր «Դրօշակ»ի, կուսակցական գրական գործիչ:

Ունի բազմաթիւ գրքեր, մեծ արժէք է երկհատոր «Հ.Յ. Դաշնակցութեան Պատմութիւնը»:

Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին դեսպանը՝ Հռոմի մէջ:
Հայաստանի Հանրապետութեան երկրորդ խորհրդարանի ՀՅԴ խմբակցութեան անդամ:

Կը մահանայ Ֆրանսա, սրտի կաթուածէ, 60 տարեկանին:

-«Թուրքիոյ ցեղասպանական ոճիրին յետ-Եղեռնեան նահատակ գաղափարապաշտը»-Ն.