Սարգիս Մեհրապեան - Խանասորայ Վարդան

02 Հունվար , 1943

Ծնած՝ Ղարաբաղ. Ծառայած ռուսական բանակին մէջ:

Ռազմիկ, առաջնորդ: Տաւրոսի (Վանայ լիճի հարաւը) հայութեան առաջին յեղափոխական կազմակերպիչը: Մասնակցած Դերիկի կռիւներուն: Բազմիցս զինատար խումբեր կ’առաջնորդէ Վասպուրական: Կը վարէ Շատախի ինքնապաշտպանութիւնը:

Կը նշանակուի ընդհանուր հրամանատար Խանասորի արշաւանքին: Որպէս գործիչ կ’անցնի Կիլիկիա, Այնթապ, աւելի ուշ՝ Իզմիր:

Հայ-թաթարական կռիւներուն, Վարդանի կը վստահուի Ղարաբաղի ինքնապաշտպանութիւնը:
Կամաւորական շարժումին, ընդհանուր հրամանատար կը նշանակուի Արարատեան գունդին, որ, իբրեւ ռուս բանակաի յառաջապահ, օգնութեան կը հասնի Վասպուրականի:

Հայաստանի խորհրդայնացաումէն ետք Վարդան կը մնայ Երեւան, ուր կը մահանայ 70ը անց տարիքին: