Յոնան Նանոյեան - Յովնան Դավթեան

Ծնած՝ Ղարաբաղի Շուշի քաղաքը, պարսկահպատակ ծնողքէ: Կ’աւարտէ Թիֆլիսի Ներսիսեան վարժարանը, կը յաճախէ Ժընեւի համալսարանը:

Ուսուցիչ եւ Հ.Յ.Դ. գործիչ՝ Թաւրիզի եւ Պոլսոյ մէջ: Խմբագիր «Դրօշակ»ի եւ «Յառաջ»ի:

Կը մահանայ Ժընեւ, Զուիցերիա, թոխախտէ: Յոնան 53 տարեկան էր: