Եփրեմ Դավթեան - Եփրեմ Խան

05 Մայիս , 1912

Ծնած՝ Գանձակի Բարսում գիւղը:

1880ական թ. վերջերուն կ’անցնի Թրքահայաստան՝ Մուշ, Սասուն, Վան, Էրզրում, ուր կը միանայ հայդուկային խումբերու:
Կը մասնակցի Կուկունեանի արշաւանքին, կ’աքսորուի Սախալին կղզին, ուրկէ փախչելով կ’անցնի Ատրպատական. հոն կը զինուորագրուի Հ.Յ. Դաշնակցութեան. կ’ահաբեկէ Մահլամի 9 հայ զոհերու մատնիչ Զաքէն:
Կը մասնակցի Խանասորի արշաւանքին:

Պարսկաստանի ազատագրական կռիւներուն կը դառնայ գլխաւոր ղեկավարներէն մին. իր խումբով կը գրաւէ Ռաշտ, Էնզէլի, Խարզան, Ղազուին, Թեհրան քաղաքները: Շահի տապալումէն ետք, կը նշանակուի Իրանի ժամանակաւոր կառավարութեան զինեալ ուժերու հրամանատար. Իրեն կը շնորհեն սարդարի (գերագույն հրամանատար) աստիճան:

Կը զոհուի Սուրջիէի (Համատանի մօտ) ճակատամարտին, ղարաբաղցի Նիկոլի հետ ու կը թաղուի Թեհրանի Հայկազեան (այժմ՝ Դաւթեան) դպրոցի բակը:
Եփրեմ 44 տարեկան էր: