Արամ Արամեան - Աշոտ, Թաթուլ

21 Օգոստոս , 1899

Ծնած՝ Կարին: Յովասափեան ընտանիքի զաւակ: Կը յաճախէ Արծնեան վարժարան, ապա՝ Սանասարեան:
Հ.Յ.Դ. գործիչ, ահաբեկիչ:

Հրայրի հետ կը գործէ Կարսի եւ Բասենի շրջանները, ժողովուրդը զինելով եւ յեղափոխական խումբերու համար Կարս-Սասուն անցման կայաններ հաստատելով: Թաթուլ կ’ըլլայ Սասնոյ առաջին դաշնակցական գործիչը:

Որպէս յեղափոխական կը ձերբակալուի Բասենի Քէօփրի-քէօյ գիւղին մէջ:
Կախաղան կը բարձրանայ Կարնոյ մէջ: Արամեան 28 տարեկան էր:

-«Արամ Արամյան. Հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ»