Լեւոն Սեղբոսեան - Լեւոն Շանթ

0606 AprApr , 6969 - 2929 NovNov , 2222

Ծնած՝ Պոլիս: Կ’աւարտէ Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանը, բարձրագոյն ուսումը կը ստանայ Գերմանիա եւ Զուիցերիա:
Բանաստեղծ, մանկավարժ, թատերագիր:
Երիտասարդ տարիքին կ’անդամակցի Հ.Յ. Դաշնակցութեան:

Հայաստանի խորհրդարանի փոխ-նախագահ:
1920ին, որպէս արեւմտահայ, կը բանակցի Մոսկուայի մէջ բոլշեւիկ կառավարութեան հետ:

Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, Վրաստան անցնելու ճամբուն, կը ձերբակալուի ու կը բանտարկուի Երեւան. Ազատ կ’արձակուի շնորհիւ Փետրուար 18ի ապստամբութեան:

Հիմնադիրներէն մին է Համազգային ընկերութեան, ապա՝ Պէյրութի Համազգայինի ճեմարանին::

Կը մահանայ Պէյրութ, Լիբանան, 82 տարեկանին

-ՄԵՐ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

-«Հայ ժողովուրդի խոհուն, բանաստեղծ եւ վսեմաշուք ԵՍը»-Ն.

https://www.youtube.com/watch?v=XfUuH1Zs3aY