Կարապետ Աւոյեան - Մօրուք Կարօ

09 Դեկտեմբեր , 1949

Սասնոյ Կելիեկուզան գիւղէն. իշխան Աւէի որդին:
Վաստակաւոր ֆետայի ու անբաժան զինակից ընկեր Չոլոյի:

Ուսումը կը ստանայ Առաքելոց վանք, ապա՝ Մշոյ Կեդրոնական վարժարան:

Կը մասնակցի Սասնոյ բոլոր կռիւներուն 1893էն սկսեալ:

Հայաստանի Հանրապետութեան շրջանին կը մասնակցի Թալին բերդի գրաւման, Անդրանիկի հետ՝ Զանգեզուրի կռիւներուն, Հայ-թրքական պատերազմին եւ Փետրուարեան ապստամբութեան:

Կը մահանայ Համատան, Պարասկաստան, 74 տարեկանին:

-«Սասնոյ լեռներուն «Վէրքերով լի ջան ֆետային»-Ն.