Պաղտասար Մալյեան - Գուրգէն

24 Ապրիլ , 1899

Ծնած՝ Ագուլիս, Զոկ, Ռոստոմի հայրենակից։ Ռուսական բանակի զինուոր։

Կը մեկնի Պարսկաստան, Երկիր անցնելու համար։
Պուլկարացի Պետոյի խումբին  հետ կուգայ Վան․ կը մասնակցի «Պստիկ» կռիւներուն։

Բաղէշի մէջ կ’ահաբեկէ հայատեաց ոստիկանապետ Հիլմի։
Ախլաթ  կ’անցնի օժանդակելու Աղբիւր Սերոբին․ կը հիմնէ Սալնոյ-Ձորի Կեդրոնական Կոմիտէն, ու կը կազմակերպէ կուսակցական Կարմիր Խաչի կանանց խումբերը։

Կազմակերպչական գործով կ’երթայ Սասուն․ Ցրօնք գիւղին մէջ, երբ սպիտակ վառօդ պատրաստել կու տար, Սասուն փոխադրելու համար, կը մատնուի, կը պաշարուի իր խումբով ու կը զոհուի։ Գուրգէն 26 տարեկան էր։

-«Բաղդասար Մալյան (Գուրգեն. 1878-1899)»