Սերոբ Վարդանեան - Սերոբ Աղբիւր

01 Նոյեմբեր , 1899

Ծնած՝ Ախլաթի Սոխորդ գիւղը: Ֆետայի:

Հետապնդւելով թուրք իշխանութենէն, կ’անցնի Պոլիս ապա՝ Ռումանիոյ Սուլինա քաղաքը, ուր կը դառնայ սրճեփ:

Շնորհիւ Հրայրի ու Կառնինու Մկրտիչի Երկիրի մասին տուած տեղեկութիւններուն, պանդուխտ Սերոբ Կովկասի վրայով, 27 հոգինոց զինուած խումբով կը փութայ իր ծննդավայրը ու կը լծուի մարտական աշխատանքի:

Կռիւներ կը վարէ թուրք կանոնաւոր զօրքի դէմ, Բաղէշի մօտ: Կը փրկէ բազմաթիւ հայ գիւղեր կոտորածէ ու թալանէ:

Դաւադրաբար կը թունաւորուի, ծխախոտի միջոցաւ, Սասնոյ Կելիեկիւզան գիւղին մէջ, կը սպանուի իր երկու եղբայրներուն ու 16 տարեկան զաւկին՝ Յակոբին հետ միասին. Կը վիրաւորուի ու գերի կը տարուի իր կինը ու զէնքի ընկերը՝ Սօսէ: Սերոբ 35 տարեկանէր:

-«Հայկական Ազատամարտի «առիւծասիրտ» հայդուկապետը»-Ն.