Թուման Թումեանց - Թորգոմ

11 Մայիս , 1879 - 02 Հուլիս , 1904

Ծնած՝ Շուշի: Կ’աւարտէ տեղւոյն թեմական դպրոցը. կը յաճախէ Մոսկուայի համալսարանը, որպէս ազատ ունկնդիր, կը հետեւի բնական գիտութեանց:
Ռուսական բանակի սպայ: Գործիչ Կարսի մէջ, ուր նաեւ կը գործեն իր երբեմնի ընկերները Արամ, Իսաջան, Մենակ, Նիկոլ:

Կը կազմէ «Մրրիկ» ձիաւոր խումբը՝ 30 փորձառու զինուորներէ եւ խմբապետներէ ու զայն Կարսէն ապահով կ’առաջնորդէ Սասուն, 15 օրէն, ցերեկները թաքնուելով եւ գիշերները ճամբորդելով:

Կը վերադառնայ Կարս ու երբ աւելի մեծ խումբով՝ «Որսկան», կը փորձէ օգնութեան հասնիլ ապստամբ Սասունին, Օլթիի մօտ կը սպանուի ռուս կոզակներու կողմէ: Խումբէն միայն քիչեր կ’ազատին: Թորգոմ 25 տարեկան էր: