Կարապետ Տողրամաճեան - Վահան Մանուելեան

16 Մայիս , 1904

Ծնած՝ Մեծ Նորգիւղ, Իզմիրի մօտ: Պոսլոյ մէջ գործակից՝ Ա. Վռամեանի եւ Բաբգէն Սիւնիի:

1896էն սկսեալ ուսուցչական պաշտօն կը վարէ Պուլկարիա (Վառնա, Ֆիլիպէ), նոյն ատեն կը զբաղի կուսակցական գործերով, կ’շխատակցի «Շարժում» թերթին:

Ռոստոմի թելադրանքով կ’անցնի Կովկաս:

Հ.Յ.Դ. լիզաօրի պաշտօնով Ատրպատականի վրայով կ’անցնի Վան՝ Վարդգէսի մօտ, ապա՝ Սասուն: Կը ղեկավարէ Սասնոյ Բ. Ապստամբութիւնը. կռիւներէն ետք, քալելու անվարժ, չի կրնար գիշերով ընկերանալ ֆետայիներուն, ու երբ Տալւորիկի ձորի մէջ իր թաքնուած քարայրէն դուրս կու գայ ցերեկով, մօտակայ լեռը բարձրանալու, թուրք զինուորներէն կը նկատուի ու գնդահակար կ’ըլլայ, իր հետ կը սպանուի տիարպաքիրցի Հաճին: Վահան մօտ 34 տարեկան էր:

-«Սասնոյ երկրորդ ապստամբութեան կազմակերպական դարբինը»-Ն.