Մելիք Վահանյան - Հովհաննես Յուսուֆյան

Ծնվել է Երեւանում, ծնողները Նոր-Բայազետից էին։ Ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը: Թելավի դպրոցում եղել է ուսուցիչ, նույն ժամանակ գործուն աշխատանք էր կատարում հեղափոխական խմբակներում։

Բյուրոյի որոշումով անցել է  Տրապիզոն, Պոլիս, Ժնեւ, Ամերիկա. Ամենուրեք հիմնել է դաշնակցական կազմակերպություններ ու դաստիարակել է գաղափարական սերունդներ:
Ընտրվել է Նոր-Բայազետի քաղաքապետ:

Մահացել է Լոզանում՝ Շվեյցարիա,  հիվանդ ու աղքատության մեջ։
Յուսուֆյանը 70 տարեկան էր: