Հորիզոն. 2013 Ապրիլի բացառիկ «Հորիզոն» Գանատա 2013

Բովանդակութիւն

-ՎԱՏԻԿԱՆԸ՝ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ, էջ 4 Խ. Տէր Ղուկասեան
-ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԱԼՔՄԱՆ ԱՂԷՏՆԵՐԸ, էջ 8 Յ. ՊԱԼԵԱՆ
-2015 թուականը շրջանցելու փորձեր, էջ 10 ԳԷՈՐԳ ԽՈՒԴԻՆԵԱՆ
-Ապրիլ 24-ը եւ Ա. Վռամեանի մարգարէական կանխատեսումը, էջ 14 ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
-Հայ մանուկներու եւ անչափահասներու ոդիսականը Հայոց ցեղասպանութեան տարիներուն, էջ 16 ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ
-Հայ ժողովրդի բռնի իսլամացումը 1894-1896 կոտորածների տարիներին, էջ 24 ՄՀԵՐ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

44 էջ Ներբեռնել