Հորիզոն. 2016 Ապրիլի բացառիկ «Հորիզոն» Գանատա 2016

Բովանդակութիւն

-ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ, Խ. Տէր Ղուկասեան, էջ 2
-Մեր Ազգային Պահանջատիրութիւնը եւ Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումμը, Կարօ Արմենեան, էջ 7
-Սասունն ու Սասունի հայերը Ցեղասպանութիւնից յետոյ մինչ այսօր, Սոֆիա Յակոμեան, էջ 12
-ԱՐԴԷՆ ՎԵՑ ՍԵՐՈՒՆԴ-Տարագիր-պանդուխտ, ՎՐԷԺԱՐՄԷՆ, էջ 18
-Յիշենք Ցեղասպանութենէն »ողջ մնացած միւսները«‘ որμերը, Ռաֆֆի Պետրոսեան, էջ 20
-«Մեր հողերը, մեր հողերը»…, ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, էջ 23
-Մեծ Եղեռնի յուշահամալիրի կառուցման պատմութիւնը, Ամատունի Վիրաμեան, էջ 25
-ԱՆԻԾԵԱԼ ՏԱՐԻՆԵՐ ՏԱՐՍՈՆԻ ՄԷՋ, Երուանդ Օտեան, էջ 28
-Եղեռնէն փրկուած արաμացած ու քրտացած հայերու սերունդները Սուրիոյ մէջ, էջ 31

44 էջ Ներբեռնել