Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար Ժ. հատոր Երուանդ Փամպուքեան Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Պէյրութ 2014

Յառաջաբան

«ՆԻՒԹԵՐ Հ.Յ.Դ. Պատմութեան համար» շարքին տասներորդ հատորը յատկացուած է Հ.Յ. Դաշնակցութեան Եօթներորդ Ընդհ. Ժողովին եւ 1911-1913 երկարող տարիներու իրադարձութեանց: Առաջին բաժինը կը բովանդակէ ինչպէս Ընդհ. Ժողովի, ապա նաեւ կուսակցութեան կեդր. մարմիններու (Բիւրօ, Դաշնակցութեան Խորհւորդ եւայլն) արձանագրութիւնները: Կարեւոր տեղ տրուած է նոյնպէս հայկական նահանգներու բարենորոգութեանց վերաբերող վաւերագրերուն: Երկրոդ՝ ստուարագոյն բաժնով կազմակերպական շրջաններու գործունէութեան նուիրուած գլուխները*:

Երուանդ Փամպուքեան
*հատուած

544 էջ Ներբեռնել