Գանձասար. 2020 Նոր Տարուան բացառիկ «Գանձասար» Հալէպ 2019

-ՎԵՐԱՐԺԵՒՈՐԵՆՔ ՄԵՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՅՈՒ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ Մասիս Եպս. Զօպուեան
-ԻՆՉՈ՞Ւ «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»Ի ԲԱՑԱՌԻԿԸ Զարմիկ Պօղիկեան
-ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՄԱՂԹԱՆՔ Արմէն Սարգսեան
-ԺՈՂՈՎՐԴԱՆՈՒԷՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՄԲ, ՄՇՏԱՆՈՐՈԳ ՈՒԽՏՈՎ Յակոբ Քիլէճեան

ՏԵՂԵԿԱԳՐԱԿԱՆ
-ՄԻԱՄԵԱՅ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳ. ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
-ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 2019-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ
-ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԻԱՄԵԱՅ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ (2019)
-100 ՏԱՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ՝ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԵՏ, ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԱՄԱՐ
-2019-Ի ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Պատրաստեցին՝ Սեւան Ազարիկեան Մարինա Պօղիկեան Լուսին ՉիլԱբօշեան

ՀՅԴ 130-ԱՄԵԱԿ
-ԿԻՐՕ ՄԱՆՈՅԵԱՆ. «ԱՅՈ՛, ՊԱՀԸ ԵԿԱԾ Է, ԵՒ ՊԷՏՔ ՉԷ ՅԱՊԱՂԻՆՔ ՁԵՐ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄՈՎ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ԵՒ ԱՄՐԱԳՐԵԼՈՒ» Հարցազրոյցը վարեց Յարութ Էօրտէկեան
-ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՈՒԺՆ ՈՒ ՊԱՏՄԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՆՊԱՐԱԳԻԾ ՎԱՍՏԱԿԸ Խաչիկ Շահինեան
-ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ ՆՈՐԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ԺԽՈՐԻՆ ՄԷՋ Վաչէ Բրուտեան
-ՀԱՅՈՒՆ ԵՐԱԶԸ ԵՒ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ԱՐԱՄԸ Պարգեւ Աւագեան

100-ԱՄԵԱԿ ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳՐԻՆ
-ԹՈՒՐՔԻԱՅԷՆ ՈՒ ԱՇԽԱՐՀԷՆ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ ՊԱՐՏԱՄՈՒՐՀԱԿ ՄԸ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԵՌՔԻՆ Ս. Մահսէրէճեան
-Սեւրի «Սինտրոմը» Գէորգ Յակոբճեան

225 Էջ Ներբեռնել