Ազատ Անկախ և Միացյալ Հայաստանի Վերջին Օրերը Ս. Հարությունյան Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Երեվան 1993

«ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՐ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Թիւ 9

Աշխատությունը ներկայացնում է 1920թ․ ռազմական անց ու դարձը,Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական իրավիճակը։

Պատկերված են զինվորական ու քաղքական գործիչների դիմանկարները, վավերական արժեք ներկայացնող ու ռազմական նշանակության պաշտոնական գրություններ, գաղտնի ձեռագրերի ու հեռախոսազրույցների գրառումներ։ Ազատ Անկախ ու Միացյալ Հայաստանի գաղափարախոսությունը։

Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների նաև ընթերցողների լայն շրջանի համար։

138 էջ Ներբեռնել