Ժողովուրդները Յաղթական. Փետրւար 18 Փոթորիկ 1980

Մի քանի լուսաբանութիւններ

ՓԵՏՐՒԱՐԵԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Մի հատուած Բ. Փափազեանի «Պատմութեան նենգափոխումը» գրքից, արեւելահայերէնի դարձւած

18 էջ Ներբեռնել