1921 թ. Փետրվարյան Հակաբոլշեվիկյան Ապստամբությունը Հայաստանում Խաչատուր Ստեփանյան ԴՐՕՇԱԿ Երեւան 2021

Նվիրվում է Փետրվարյան ապստամբության 100-ամյակին

Աշխատանքում ներկայացվել և վերլուծության են ենթարկվել 1921 թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները, ընթացքը և հետևանքները: Բազմաշերտ անդրադարձ է կատարվել խնդրի շուրջ գոյություն ունեցող պատմագիտական և հասարակական-քաղաքական մտքի ներկայացուցիչների տեսակետներին: Աշխատանքը նախատեսված է պատմաբանների, հասարակագետների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն հանրության համար:

Սույն հրատարակությունը իրականացվել է ՀՅԴ Կանատայի Կենտրոնական Կոմիտեի անդամ Վահե Հակոբյանի մեկենասությամբ

Գիտական խմբագիր՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյան
Գրախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Հակոբյան
«ԴՐՕՇԱԿ» Մատենաշար թիվ 2
«Լուսակն» հրատ.

172 էջ Ներբեռնել