Հայաստանը Բոլշեւիկեան Մուրճի եւ Թրքական Սալի Միջեւ. Ս. Վրացեան Սիմոն Վրացեան ՀՅԴ Հանրային Կապերու գրասենեակ Երեւան 2021

Այս գիրքը՝ Սիմոն Վրացեանի «Հայաստանը Բոլշեւիկեան Մուրճի եւ Թրքական Սալի Միջեւ» գրքի երկրորդ տպագրութիւնն է (Տպարան «Համազգային» Ընկերութեան, Պէյրութ, 1953):

Կը մէջբերենք հեղինակի ստորագրութեամբ յառաջաբանի «Երկու Խօսք»էն հատուած մը՝ «Ներկայ՝ երկրորդ տպագրութեան մէջ կատարուած են մի շարք խմբագրական սրբագրութիւններ, աւելացուած են որոշ նոր հատուածներ, փաստեր ու վաւերագրեր: Ի նկատի առնուած են նոյնպէս 1941ից ասդին տեղի ունեցած դէպքերը:
«Թուրք-բոլշեւիկեան յարաբերութիւնը անհունօրէն ցաւոտ հարց է՝ ճակատագրական եւ աղէտալի մեր հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի համար: Այսօր այլեւս գաղտնիք չէ, որ բոլշեւիկեան մուրճի եւ թրքական սալի միջեւ, ճզմուեց ու խորտակուեց Հայաստանը՝ անմեղ զոհը աշխարհակալ յեղափոխութեան»:

Բովանդակութիւն:
Երկու Խօսք …………………………………….5
Հայաստանի ինքնորոշումից մինչեւ Բրեստ-Լտովսկ………..9
Թուրք-բոլշեւիկեան բարեկամութիւնը…………………20
Մերկացումներ Էնկիւրիի անկախութեան դատարանում………29
Հայ Բոլշեւիկները……………………………….44
Մայիսեան խռովութիւնները…………………………60
Հայ եւ Ազդրբէջանցի բոլշեւիկների դաւերը Հայաստանի դէմ.96
Հայ-Թրքական պատերազմը եւ բոլշեւիկները…………….105
Հայաստանը Յեղկոմի իշխանութեան ներքոյ……………..139
Հայ բոլշեւիկների յաղթանակի ադիւնքը……………….166
Վերջաբան………………………………………191
Յետ գրութիւն…………………………………..199

204 էջ Ներբեռնել