Մարտական Հրահանգներ Անդրանիկ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Ժընեվ 1906

ՁՕՆ

Սերոբի, Գազգէնի, Աբրօի, Թաթուլի, Պետօի, Հրայրի, Գուրգէնի, Վահանի, Թորգոմի, Վաղարշակի եւ բոլոր իյնկող ընկերներու յիշատակին:

Ձեզի, ո՜վ անմոռաց ընկերներ, որ ձեր կեանքով ու մահով ժողովուրդին ազատութեան դժուարին ուղին հարթեցիք և ձեր գործունէութեամբ փորձառու դարձուցիք ձեր յետնորդները, ձեր անմահ յիշատակին կը նուիրեմ այս գրքոյկը, յուսով՝ որ անոր ընթերցումը աւելի փորձառու կը դարձնէ անձնուէրները և կը նպաստէ աւելի օգտակարապէս ծառայելու ձեր սիրած գաղափարին:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ
1906, Մայիս.

78 էջ Ներբեռնել