Մեծն Շահէն Աշոտ Պետրոսեան Երեւան 2011

Գրքում լուսաբանւում են ազատագրական շարժման նշանաւոր գործիչ, հայդուկապետ Շահէն Զինաւորի Մեղրեանի կենսագործունէութեան էջերը, ազատագրական պայքարի ծաւալումը Շահումեանում, հերոսի ծննդավայրի եւ Գիւլիստանի մելիքութեան պատմա-աշխարհագրական առանձնայատկութիւնները: Յաոուկ ուշադրութեան առարկայ են դարձել Մեղրեան տոհմն ու Շահէն Մեղրեանի ընտանիքը, մարտական գործողութիւնները Շահումեանում եւ հայդուկային պայքարի ծաւալումն ու ընթացքը:

Հեղինակ՝ Աշոտ Պետրոսեան

731 էջ Ներբեռնել