Կարագի Գնի Բարձրացման Պատճառները: Մենաշնորհների Դեմ Պայքարի Մեխանիզմները Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամ Երեվան 2017

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ուսումնասիրությունների համաձայն՝ կարագի գնի բարձրացման վրա ազդել են մի շարք արտաքին և ներքին գործոններ, որոնք բացատրվում են միզազգային միտումներով և մեր տնտեսության մրցակցային իրավիճակի առանձնահատկություններով:

Վերլուծությունը կատարված է ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից.
Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը

12 էջ Ներբեռնել