Միֆեր և Իրականություն: Պարտադիր Կուտակային Կենսաթոշակային Համակարգի Մասին Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամ Երեվան 2018

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 1. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ………………………..5
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ` ՄԻՆՉԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԸ ……………………………5
ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 2008-2010 ԹԹ. ……………………………………………11
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԴՎԶՄԱՆ և ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՇՐՋԱՆ 2013-2015 ԹԹ…………………………..19
ՄԱՍ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՍՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ……………………….27
ՄԱՍ 3. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ …………………….33
ՄԱՍ 4. ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ, ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ………………………………………………………………………………..47
ՄԱՍ 5. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՈՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ……………………………………………………………..65
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ …………………………………………………………………………………………………….73

Վերլուծությունը կատարված է ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից.
Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը

80 էջ Ներբեռնել