Ազատագրական Պայքարի Կովկասյան Ճակատը Համլետ Գեվորգյան Երեվան 2010

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Պայքարի երկրորդ՝ Կովկասյան ճակատի բացումը
Գլուխ 2. 1905-1906թթ. Հայ-Թուրքական (Թաթարական) ընդհաւրումները
2.1-Երեւանի նահանգի ինքնապաշտպանության կազմակերպումը
2.2 Իրավիճակը նախիջեւան քաղաքում եւ գավառում
2.3 Ընդհարումների վերսկսումը Երեւան քաղաքում
2.4 Հայ մարտական խմբերի գործողությունները Երեւանի նահանգի գավառներում
2.5 Շարուր-Դարալագյազի ինքնապաշտպանական մարտերը
2.6 Գանձակի ևԵլիզավետպոլ) ինքնապաշտպանությունը
2.7 Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական մարտերը
2.8 Ինքնապաշտպանական մարտերը Ղարաբաղում
2.9 Բաքվի երկրորդ եւ երրորդ ընդհարումները
2.9 Ինքնապաշտպանական մարտերը Թիֆլիսում
Գլուխ 3. Կովկասյան Նախագիծ
Հավելված

526 էջ Ներբեռնել