Հայ-Թուրքական Ընդհարումները Զանգեզուրում (1905-1906) Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան Երեվան 1996

1995-96 թթ. լրանում է 90 տարին այն իրադարձությունների, որ տեղի ունեցան Կովկասում 1905 թ. թետրվարից մինչեւ 1906 թ. սեպտեմբերը եւ հայտնի են որպես հայ-թուրքական ընդհարումներ: Այդ իրադարձությունները, որ հիմնականում ծնունդ էին այսպես կոչված Ռուսական 1-ին հեղափոխության արձագանքների եւ երկրում տեղի ունեցող քաղաքական պայքարի ու երկպառակությունների, հսկայական վնաս հասցրեցին հատկապես Այսրկովկասի հայկական բնակավայրերին: Տեղաքան եղան բազմաթիվ գյուղեր, հայ ընտանիքներ, զոհվեցին հազարավոր հայեր:

74 էջ Ներբեռնել