Ասպարէզ. 2019 Նոր Տարուան բացառիկ «Ասպարէզ» ԱՄՆ 2018

«Ասպարէզ» օրաթերթի 2018 թուականի Նոր Տարուան Բացառիկ թիւը (3 մաս)

Բացառիկ այս թիւին մէջ ներկայացուած է ՀՄԸՄի պատմութիւնը՝ կեդրոնանալով Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու կառոյցին, անոր լայն գործունէութեան վրայ:

Այս թիւին նիւթերու պատրաստութիւնը ամբողջութեամբ կը պարտինք վաստակաւոր ՀՄԸՄական, հասարակական գործիչ եւ մամուլի աշխատող Մարօ Քէշիշեանին, որուն կը յայտնենք մեր խորին շնորհակալութիւնը:
https://bit.ly/3ahQNwf

Շաբաթ, 29 Դեկտեմբեր, 2018

144 Ներբեռնել