Առաքելոց Վանքի Կռիւը ԵՊՀ հրատարակչութիւն Երեւան 2012

Գրքոյկը, որ առաջին անգամ հրատարակուած է Պոսթոնի մէջ 1924 թուականին, ամփոփումն է Զօրավար Անդրանիկի յուշերուն՝ 1901 թուականին Մշոյ Առաքելոց վանքին մէջ ապաստանած հայ ֆետայիներու՝ թրքական բռնապետութեան դէմ հերոսական պայքարի մասին: Այս հերոսամարտին շատ գրուած է, բայց այս պատումը առաւել հաւաստի է ու վաւերական, քանի որ պատմողը ինքը՝ Զօրավարն է:
Շարադրանքը ներկայացուած է անփոփոխ՝ ըստ Պոսթոնի հրատարակութեան:

Զօրավարի յուշերը գրի առած է Լեւոն Կ. Լիւլեճեանը

121 Ներբեռնել