Սերգէյ Յովհաննիսեան - Արամ Մանուկեան

19 Մարտ , 1879 - 20 Հունվար , 1919

Ծնած՝ Ղափանի Զէյվա գիւղը: Կ’աւարտէ Շուշիի Ագլուլեաց ծխական ուսումնարանը, ապա՝ Երեւանի թեմական դպրոցը: Պատանի տարիքին կը միանայ Դաշնակցութեան: Գործիչ՝ Բաքուի բանւորութեան մէջ, ապա՝ Գանձակ եւ Կարս:

Պարսկաստանի վրայով կ’անցնի Վան, որպէս յեղափոխական կազմակերպիչ: Դաւոյի դաւաճանութեան հետեւանքով կը բանտարկուի, ազատ կ’արձակուի Օսմանեան սահմանադրութեան օրով: Կարինի վրայով կ’անցնի Օրտու՝ իբրեւ ուսուցիչ եւ գործիչ: 1915ին կը վարէ Վանի հերոսամարտը ու կը նշանակուի Վասպուրականի նահանգապետ: Վանի հայութեան գաղթէն ետք, Արամ կը հաստատուի Թիֆլիս, կը զբաղի Բիւրոյի, Ազգային Խորհուրդի եւ գաղթականներու վերաբերեալ գործերով:

Ազգային Խորհուրդի կողմէ իբրեւ լիազօր ներկայացուցիչ կը ղրկուի երեւանի նահանգը, ուր իրեն կը վիճակուի պատմական դեր՝ ըլլալու անկախ Հայաստանի հիմնադիրն ու անոր առաջին ներքին գործոց նախարարը:

Կը մահանայ բծաւոր տիֆէ, 40 տարեկանին:

-ԱՐԱՄԸ

-ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ. ՆԱՄԱԿԱՆԻ

-Ռոստոմ եւ Արամ (քանի մը գիծեր).«ԴՐՕՇԱԿ»

-Սիմոն Վրացեանը Արամ Մանուկեանի մասին

-Նիկոլ Աղբալեանի դամբանականը Արամ Մանուկեանի մահուան առիթով

-«Արամ Մանուկյան՝ ժողովրդական և պետական մարդը»-Խաչատուր Ստեփանյան

-«Արամ Մանուկեանը Հայաստանի առաջին հանրապետութեան փաստացի հիմնադիր»

Արամ Մանուկեան. Գաղափարի Մարտիկը, Ազգային Ղեկավարը եւ Հայաստանի Անկախութեան Դաշնակցական Կերտիչը»-Ն.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZMwjMns3Rs