Նիկոլ Աղբալեան

01 Ապրիլ , 1875 - 16 Օգոստոս , 1947

Ծնած՝ Թիֆլիս: Հայ գրականագէտ, մանկավարժ, դաշնակցական ղեկավար, գործիչ:
Կը յաճախէ տեղւոյն Ներսիսեան դպրոցը եւ Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանը: Կ’ուսանի Մոսկուայի, Լօզանի, Սորպոնի համալսարաններուն մէջ:

Ուսուցչական պաշտօն կը վարէ Կաղզուանի, Ագուլիսի, Շուշիի, Աղեքսանդրիոյ եւ Պէյրութի մէջ:
Թիֆլիսի «Հորիզոն» թերթի խմբագիր:

Անկախ Հայաստանի խորհրդարանի անդամ եւ կրթական նախարար: Իր ջանքերով Ալեքսանդրապոլի մէջ կը բացուի Հայաստանի պետական համալսարանը:
Հիմնադիրնէն մին՝ Համազգային Ընկերութեան եւ Պէյրութի Ճեմարանին:

Կը մահանայ Պէյրութ, 72 տարեկանին:

-«Հայաստանի եւ հայութեան հայացման ու ազգային որակի բիւրեղացման առաքեալը»-Ն.

-«Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի վեհաշուք մտաւորականը»-Ն.