Սիմոն Վրացեան

2424 MarMar , 8282 - 2121 ՄայիսՄայիս , 6969

Ծնած՝ Նոր Նախիջեւանի Մեծ Սալա գիւղը, հիւսիսային Կովկաս: Կ’աւարտէ Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանը: Կը մասնակցի 4րդ Ընդհանուր Ժողովին, Վիեննա: Կը հետեւի Սբ. Փեթերպուրկի համալսարանի իրաւաբանական դասընթացներուն:

Խմբագտի պաշտօն կը վարէ Ամերիկայի մէջ՝ «Հայրենիք», Թիֆլիսի մէջ «Հորիզոն» եւ Փարիզի մէջ՝ «Դրօշակ» թերթերուն:
Կովկասի մէջ մաս կը կազմէ կամաւորական գունդերու կազմակերիչ մարմնին: Կ’ընտրուի  Բիւրոյի անդամ:

Չորրորդ վարչապետ Հայաստանի Հանրապետութեան:
Կը հրատարակէ «Հայաստանի Հանրապետութիւն», յուշերու շարք մը եւ այլ գործեր:

1952էն մինչեւ իր մահը կը վարէ Պէյրութի Համազգայինի Նշան Փալանճեան ճեմարանի տնօրէնի պաշտօնը:
Կը մահանայ Պէյրութ, Լիբանան, 87 տարեկանին

-ՅՈՒՇԱՊԱՏՈՒՄ Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 1890-1950

-«Հայաստանի վարչապետն ու Դաշնակցութեան դրօշակիրը»-Ն.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp8gqnzfl9I

https://www.youtube.com/watch?v=-TXr4vzPs1I