Արշակ Ներսեսեան - Զօրավար Սեպուհ

20 Ապրիլ , 1872 - 31 Հուլիս , 1941

Ծնած՝ Բաբերդի Վարզահան գիւղը: Ուսումը կը ստանայ Տրապիզոն: Կը մասնակցի Պոլսոյ Գում Գափուի ցոյցին: Կ’անցնի Խրիմ, ապա՝ Կովկաս ուր կը զինուորագրուի Դաշնակցութեան:

Երկու զինատար խումբեր ապահով կը հասցնէ Սասուն: Կը մասնակցի «Շանթ» խումբին: Թորգոմի «Մրրիկ» խումբին հետ կ’անցնի Սասուն ու կը մասնակցի երկրորդ ապստամբութեան, Նախիջեւանի մէջ՝ Հայ-թաթարական պատերազմին, ապա՝ Պարսկաստանի ազատագրական կռիւներուն:

Կամաւորական շարժման ժամանակ Անդրանիկի կողքին կը կռուի Խոյի եւ Դիլմանի ճակատամարտերուն: Իր խումբով կը մասնակցի Սարդարապատի ճակատամարտին ու կը փութայ օգնութեան Բաքուի հայկական ուժերուն:
Կը մահանայ Միացեալ նահանգներ, 68 տարեկանին:

-Արշակ Ներսիսյան (Սեպուհ). հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, ֆիդայի