Մելիք Վահանեան - Յովհաննէս Եուսուֆեան

Ծնած՝ Երեւան, նոր-բայազէտցի ծնողքէ: Կ’աւարտէ Թիֆլիսի Ներսիսեան վարժարանը: Ուսուցչի պաշտօն կը վարէ Թելաւի դպրոցը, նոյն ատեն գործօն աշխատանք կը կատարէ յեղափոխական խմբակներու մէջ:

Բիւրոյի որոշումով կ’անցնի Տրապիզոն, Պոլիս, Ժընեւ, Ամերիկա. Ամենուրեք կը հիմնէ դաշնակցական կազմակերպութիւններ ու կը դաստիարակէ գաղափարական սերունդներ:
Կ’ընտրուի Նոր-Բայազէտի քաղաքապետ:

Կը մահանայ Լօզան, Զուիցերիա, հիւանդ ու աղքատ վիճակի մէջ:
Եուսուֆեան 70 տարեկան էր: