Գարեգին Չաքալյան - Խաժակ

Ծնած՝ Ալեքսանդրապոլ: Կ’աւարտէ Ժընեւի համալսարանի ընկերաբանութեան ճիւղը:

Մտաւորական գործիչ: Կ’աշխատակցի «Դրօշակ»ի: Քարոզչական ու կազմակերպչական առաքելութիւններով կ’առաքուի Պալքաներ, ապա՝ Իզմիր եւ Եգիպտոս:
Թիֆլիսի մէջ, ուսուցիչ՝ Ներսիսեան դպրոցի ու խմբագիր «Մշակ» թերթի:
Ա. Ահարոնեանի եւ Ե. Թոփչեանի հետ կը հրատարակէ «Յառաջ» եւ «Ալիք» թերթերը:

Կ’անցնի Պոլիս ուր կը վարէ Սամաթիոյ ազգային վարժարանի տնօրէնութիւնը ու կ’աշխատակցի «Ազատամարտ»ին:
Զոհ եղեռնի, 48 տարեկանին: