Արշաւիր Շիրակեան

12 Ապրիլ , 1973

Ծնած՝ Պոլիս, Թուրքիա: Պատանի տարիքին կը գործէ իբրեւ Հ.Յ.Դ. սուրհանդակ ու զէնք փոխադրող:
Եղեռնի շրջանին կը մասնակցի Պոլիս ապաստանող ընկերներու տեղէ-տեղ փոխադրութեան ու տեղաւորման գործին:

Որպէս «թուրք լակոտ» կ’ընկերանայ Սրբուհի Մարգարեանի՝ ծպտուած իբրեւ թրքուհի, ու կ’ազատագրէ հայ որբեր:

1920ին, կ’ահաբեկէ Վահէ Իհսան (Եսայեան), տնաքանդ մատնիչ թուրք գործակալը, Պոլիս:

Կը մեկնի Երեւան, ուր կը ծանօթանայ Արամ Երկանեանին. զինւորական նախարար Ռ. Տէր Մինասեանի կողմէ երկուքով կը ղրկուին Բաքու՝ Եղեռնի ջարդարարներու հետքերը որոնելու:

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի որոշումով կ’անցնի Եւրոպա, իրեն յանձնուած նոր անձագիրով – Արսել Սիրակ, յոյն եւ էտիրնեցի ծագումով:

1921ին, Հռոմի մէջ կ’ահաբեկէ թուրք վարչապետ Սայիտ Հալիմ Փաշան: Ապա Պերլինի մէջ իր եւ Արամ Երկանեանի գնդակներէն, իրարու վրայ կը տապալին Ճեմալ Ազմի՝ Տրապիզոնի կուսակալ (հայ մանուկները սնտուկներով Սեւ Ծով նետող ջարդարարը) եւ Պէհաէտտին Շաքիր՝ Իթթիհատեան ջարդարարը:

Կը մահանայ 73 տարեկանին, Միացեալ Նահանգներ:

-«Հայ ժողովուրդի նահատակաց կտակին արդարահատոյց բազուկը»-Նազարէթ Պէրպէրեան

-«Արշավիր Շիրակյան. հայ վրիժառու բազուկը»-Վահե Անթանեսյան

https://www.youtube.com/watch?v=fWLfWriK5b0