Խաչատուր Կարճիկեան

14 Նոյեմբեր , 1918

Ծնած՝ Վաղարշապատ: Փաստաբան Սբ. Փեթերպուրկ քաղաքէն: Պետական գործիչ, քաղաքագէտ:
Անդամ՝ Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Բիւրոյի, Ազգային Բիւրոյի, Կովկասեան Սէյմի:

1918ին, կամաւորական շարժման, Կարճիկեան կը տեղաւորուի ռազմաճակատի թիկունքը՝ Բասենի շրջանը, իբրեւ Քաղաքներու Միութեան ներկայացուցիչ, վերադարձող գաղթականներու տեղաւորման գործով, ապա՝ Արեւմտեան Հայաստանի ժամանակաւոր կառավարութեան, Զաւրեանի խորհրդատու ու գործակից:

Հայաստանի Հանրապետութեան շրջանին, Յ. Քաջազնունիի դահլիճին մէջ, պարենաւորման նախարար, ապա՝ Ելեւմտական:

Կը սպանուի աշխատած պահուն, Եգոր Տէր Մինասեանի կողմէ, քաղաքական բնոյթի հետեւանքով: Կարճիկեան 36 տարեկան էր:

-«Պետականութեան կերտիչի եւ անձնուէր յեղափոխականի դաշնակցական միաձուլումը»-Ն.